En utbildning för dig som kommer i kontakt med prostatacancerpatienter och som önskar bredda din kunskap kring hela sjukdomsförloppet från diagnos fram till behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer. En lättillgänglig och effektiv kompetensutveckling, uppdaterad enligt det senaste nationella vårdprogrammet.

Kursansvariga: Jon Kindblom och Johan Styrke.

Kursansvariga