Vad alla behandlande läkare bör känna till


En utbildning för dig som kommer i kontakt med prostatacancerpatienter och som önskar bredda din kunskap kring hela sjukdomsförloppet från diagnos fram till behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer. En lättillgänglig och effektiv kompetensutveckling, uppdaterad enligt det senaste nationella vårdprogrammet.

Kursansvariga: Johan Stranne och Camilla Thellenberg Karlsson.

Agenda
Utbildningsserien är uppdelad i följande tre delar:

25 oktober, 12.10–12.55

Del 1. Tidig sjukdom – Prostatacancer utan spridning

  • Hur diagnostiserar jag på bästa sätt?
  • Lokaliserad sjukdom; hur hjälper jag patienten i behandlingsvalet?
  • Lokalt avancerad sjukdom; vilka behandlingsalternativ finns?

8 november, 12.10–12.55

Del 2. Progredierande sjukdom – Prostatacancer med spridning

  • Stadieindelning av högriskprostatacancer och biokemiskt recidiv
  • Metastaser vid diagnos – vilka alternativ finns?
  • Oligo- eller multipla metastaser – hur påverkas behandlingsvalet?

1 december, 12.10–12.55

Del 3. Avancerad sjukdom

  • Hur skiljer sig behandlingen för M0 respektive M1?
  • Hur välja behandling vid kastrationsresistent progress?
  • Finns det något hopp vid horisonten?
Utbildningsserien sponsras av Janssen och är kostnadsfri för deltagare.För frågor gällande anmälan, kontakta:

Karin Ekenberg, Business Operations Specialist Janssen
Email: kekenber@its.jnj.com
Telefon: 073­665 39 84

För frågor gällande utbildningen, kontakta:

Anna Sandqvist, PhD, Medical Advisor Janssen
Email: asandqv1@its.jnj.com
Telefon: 072­545 24 23

Det går att rekommendera och anmäla en kollega till de kommande kursdelarna under utbildningsseriens gång men vi kan inte erbjuda hen att ta del av en kursdel som redan avhållits. Kontakta Karin Ekenberg om du eller en kollega vill anmäla sig efter sista svarsdatum.

Kursansvariga